Xbrane Biopharma AB: Oxford Nanopore Technologies licensierar Xbrane Biopharmas proteinproduktionsteknologi

IR

Nyheter

Svenska

Pressmeddelande
2016-08-08

Oxford Nanopore Technologies licensierar Xbrane Biopharmas proteinproduktionsteknologi

Xbrane Biopharma AB har ingått ett licensavtal med Oxford Nanopore Technologies avseende Xbranes proteinproduktionsteknologi som används inom Oxford Nanopore Technologies DNA sekvenseringsteknologi. Ersättningen för avtalet är en icke offentliggjord årlig licensavgift.

"Vi är mycket glada över att ha ingått detta avtal med Oxford Nanopore Technologies, ett av världens ledande företag inom DNA-sekvenseringsteknologi. Xbranes överlägsna teknik kommer att användas för att producera viktiga proteiner som skall användas för att möjliggöra DNA-sekvensering i Oxford Nanopore Technologies DNA-sekvensering teknik. Detta avtal visar mångsidigheten i Xbranes teknologi och de möjligheter som finns inom andra typer av industriella tillämpningar ", säger Martin Åmark, VD för Xbrane Biopharma AB.

"Vi är mycket glada över att få samarbeta med Xbrane på denna teknik", säger Dr Gordon Sanghera, VD för Oxford Nanopore. "Den bärbara DNA-sekvens enheten MinION är nu i bred användning i många forskningsområden, bland annat patogen analys, antimikrobiell resistens, miljöanalyser, metagenomik, cancerforskning och även utbildning och bygger på en mycket sofistikerad kombination av teknologier för att tillhandahålla biologisk information till forskare i realtid. "Oxford Nanopore producerar den enda bärbara realtids DNA och RNA sekvenseraren: MinION. För mer information om tillämpningar av teknologin besök https: /publications.nanoporetech.com.

Om Xbrane
Xbrane Biopharma är ett bioteknikbolag i kommersiell fas som utvecklar och tillverkar komplex generika. Xbrane har världsledande kompetens inom utveckling av generika för läkemedel med kontrollerad frisättning och en patenterad proteinproduktionsplattform för utveckling av biosimilarer. Målet är att bli en global ledare inom bolagets portfölj av komplexa generika. Xbranes huvudkontor ligger i Stockholm och företaget har forskning- och utvecklingsanläggningar i Sverige och Italien. Xbrane är noterat på Nasdaq First North sedan den 3 februari 2016 under kortnamnet XBRANE och Avanza Bank AB är Xbranes certified advisor. För mer information besök gärna www.xbrane.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Åmark, VD, Xbrane Biopharma AB
M: +46 (0) 763-093 777
E: martin.amark@xbrane.com

Om Oxford Nanopore Technologies
Oxford Nanopore Technologies har utvecklat världens första och enda nanopore DNA sekvenserare, MinION. MinION är en bärbar, realtids, lång läsande, låg kostnads enhet som har utformats för att ge enkla biologiska analyser, vare sig i vetenskaplig forskning, utbildning eller en rad tillämpningar inom sjukdom / patogen övervakning, miljöövervakning , övervakning av livsmedelskedjan, själv kvantifiering eller mikrogravitationsbiologi. Nu kommersiellt tillgänglig, MinION, används av mer än 1000 personer i 34 länder, det gör det möjligt för otaliga applikationer inom den traditionella laboratoriemiljö och i fält.

Nanopores teknologi är helt skalbar och PromethION med hög genomströmning förbereds för närvarande för PromethION Early Access-programmet (PEAP). Oxford Nanopore är inriktad på att göra DNA baserade analyser tillräckligt enkelt för alla användare och vi arbetar för att förenkla beredning och dataanalys processer. För provberedning inkluderar detta ett 5-10 minuters förberedelse kit, och VolTRAX (under utveckling), en snabb, programmerbar, bärbar, engångsprovberedning anordning som är konstruerad för att omvandla komplexa prover såsom blod, saliv eller miljöprover direkt på en nanopore avkännings anordning.

Metrichor erbjuder analyslösningar tillsammans med nanopore avkänningsanordningar, med målet att göra analyser tillgängliga för människor utan bioinformatik färdigheter eller ens biologi kvalifikationer. Nanopore enheter kan anpassas för analys av en rad biologiska molekyler inklusive DNA, RNA och proteiner. Med stöd av en bred patentportfölj omfattar Oxford Nanopores portfölj flera generationer av nanopore baserade analystekniker, inklusive sådana som bygger på både biologiska och solid-state nanopores. För mer information, se www.nanoporetech.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Xbrane Biopharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 augusti 2016 kl. 8:00.

Oxford Nanopore Technologies licensierar Xbrane Biopharmas teknologi


This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Xbrane Biopharma AB via Globenewswire

HUG#2032145