Presentation av Xbrane Biopharmas delårsrapport januari – september 2022 den 28 oktober 2022

Bolagsinformation

IR

Nyheter

Övrig bolagsinformation

Svenska

Xbrane Biopharma AB, (publ) ("Xbrane" eller "Bolaget") (Nasdaq Stockholm: XBRANE) höll idag telefonkonferens för investerare, analytiker och media.

Martin Åmark, VD, och Anette Lindqvist, Finanschef/IR, presenterade delårsrapporten januari – september 2022, följt av en frågestund.

Då några tekniska problem förelåg återfinns här länken till den inspelade webcasten.

Var vänlig följ bifogad länk;
https://edge.media-server.com/mmc/p/jx8bzgz9