Förändrat antal aktier och röster i Xbrane

Aktie

Bolagshändelse

IR

LHFI

Nyheter

Regulatorisk

Svenska

Xbrane Biopharma AB ("Xbrane" eller "Bolaget") meddelar om förändring av antalet aktier och röster i Bolaget. Antalet aktier och röster i Xbrane har förändrats till följd av att 11 709 aktier har emitterats under juni månad genom utnyttjande av teckningsoptioner kopplat till incitamentsprogram antaget vid årsstämman 2018.

Per den 30 juni 2020 uppgår därmed det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 19 280 707. Bolagets registrerade aktiekapital uppgår till cirka 4 322 465 kronor.