Förändrat antal aktier och röster i Xbrane

Aktie

Bolagshändelse

IR

LHFI

Nyheter

Regulatorisk

Svenska

Xbrane Biopharma AB ("Xbrane" eller "Bolaget") har enligt tidigare offentliggjord information genomfört en företrädesemission samt en riktad emission om totalt 1 499 673 033 aktier. Emissionerna har resulterat i att det registrerade aktiekapitalet och antalet aktier samt röster i Xbrane har förändrats.

Per den 31 mars 2024 uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 1 529 483 397. Bolagets registrerade aktiekapital uppgår till cirka 342 888 859 kronor.