Förändrat antal aktier och röster i Xbrane

Aktie

Bolagshändelse

IR

LHFI

Nyheter

Regulatorisk

Svenska

Xbrane Biopharma AB ("Xbrane" eller "Bolaget") har enligt tidigare offentliggjord information genomfört en riktad nyemission om totalt 3 853 799 aktier. Emissionen har resulterat i att det registrerade aktiekapitalet och antalet aktier samt röster i Xbrane har förändrats.

Per den 29 maj 2020 uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 19 268 998. Bolagets registrerade aktiekapital uppgår till cirka 4 319 840 kronor.