Våra produkter


Portfölj av biosimilarer 
Xbrane utvecklar biosimilarer på originalläkemedel där vi bedömer att vi kan göra en stor skillnad i termer av förbättrad tillgänglighet med en lägre prissättning. Vår ledande biosimilar Xlucane™ (ranibizumab biosimilar) kommer att hjälpa äldre människor som lider av åldersrelaterad makuladegeneration från att få kraftig synnedsättning samtidigt som det skapar en mer kostnadseffektiv behandling än vad som finns på marknaden idag.

ProduktOriginalläkemedelAktiv substansIndikationFörsäljning orignialläkemedel 2021Patentutgång för originalläkemedelUtvecklingsfasKommersialiseringspartner
Xlucane™Lucentis®RanibizumabÅldersrelaterad makuladegeneration, diabetiskt makulaödem, diabetesrelaterad retinopati33 mdr SEK2020 (USA) 2022 (Europa)RegistreringfasSTADA Arzneimittel & BAUSH + LOMB
BIIB801 Cimzia®Certolizumab pegolReumatoid artrit, psoriasis och Crohns sjukdom19 mdr SEK2024 (USA) 2025 (Europa)Preklinisk fasBiogen Inc.
Xdivane™Opdivo®NivolumabMultipel onkologisk indikation inklusive lunga, lever, huvud & hals, njure, kolorektal cancer och melanom68 mdr SEK2026–2031 beroende på landPreklinisk fasOnkologiportfölj med potential att utlicensiera i en affär
Xtrudane™Keytruda®PrembrolizumabMultipel onkologisk indikation inklusive lunga, lever, huvud & hals, njure, kolorektal cancer och melanom155 mdr SEK2029–2031 beroende på landPreklinisk fasOnkologiportfölj med potential att utlicensiera i en affär
Xdarzane™Darzalex®DaratumumabMultipelt myelom55 mdr SEK2029-2031 beroende på landPreklinisk fasOnkologiportfölj med potential att utlicensiera i en affär

Xlucane™


Xlucane™ används vid behandling av åldersrelaterad våt makuladegeneration, diabetesrelaterat makulaödem, diabetisk retinopati och retinal åderocklusion. Dessa indikationer drabbar mer än 18 miljoner patienter globalt. Xlucane™ kommer att ge en mer kostnadseffektiv behandling än de etablerade VEGFa-inhibitorerna Lucentis® och Eylea® och därigenom ge stora patientgrupper tillgång till behandling samtidigt som besparingar i sjukvården kan göras. Under 2021 såldes VEGFa-inhibitorer för behandling av ögonsjukdomar för 119 mdr SEK.

Xbrane har slutfört utvecklingen av en kommersiell produktionsprocess för Xlucane™ och har med en flertal analytiska tester visat att produkten har en hög grad av likhet med referensläkemedlet, i enlighet med riktlinjer utfärdade av EMA och FDA.

En fas III studie avsedd att bekräfta klinisk ekvivalens pågår. Ansökan om marknadsgodkännande skickades in till EMA i september 2021 och ansökan till FDA förväntas skickas in under 2022.

Xbrane har ingått ett avtal om gemensam utveckling med det tyska generika och biosimilarföretaget STADA. Enligt avtalet är Xbrane ansvarigt för produktutvecklingen och STADA för marknadsföring och försäljning. Utvecklingskostnader liksom vinster från försäljning delas lika av parterna. De Nordamerikanska rättigheterna för produkten är ut-licensierade till Bausch + Lomb.