Valberedning 2020


Enligt de principer för tillsättande av valberedning i Xbrane Biopharma AB som antogs på årsstämman den 16 maj 2019 ska valberedningen inför årsstämman 2020 utgöras av representanter utsedda av de tre röstmässigt största aktieägarna per den 30 september 2019 samt av styrelsens ordförande.

Xbrane Biopharma kommer att kommunicera om valberedningens sammansättning senast 6 månader före årsstämman 2020.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2020 samt på bolagets hemsida, www.xbrane.com.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta genom att sända e-mail till info@xbrane.com (rubrik ”Xbrane Biopharmas valberedning”) eller via brev till:

Xbrane Biopharma B, Att: Xbrane Biopharmas valberedning, Banvaktsvägen 22, SE-171 48 Solna, Sverige.