Xbrane Biopharma and Redeye invites to a company presentation in Malmö 7th of March.
Read more
Xbrane Biopharma och Redeye bjuder in till bolagspresentation den 7 mars i Malmö
Read more
Styrelsen i Xbrane har beslutat om fullt garanterad företrädesemission om högst cirka 60 MSEK
Read more
The Board of Directors of Xbrane has resolved on a fully guaranteed rights issue of up to approximately SEK 60 million
Read more
Xbrane Biopharma releases Year-end report for 2018
Read more
Xbrane Biopharma publicerar bokslutskommuniké för 2018
Read more
Xbrane Biopharma AB: Alessandro Sidoli och Saeid Esmaeilzadeh kommer inte att ställa upp för omval 2019
Read more
Xbrane Biopharma AB: Alessandro Sidoli and Saeid Esmaeilzadeh decline re-election for 2019
Read more
Xbrane Biopharma AB advances the release of the Year-end report for 2018
Read more
Xbrane Biopharma AB tidigarelägger bokslutskommunikén avseende räkenskapsåret 2018
Read more