Vårt mål är att tillgängliggöra biologiska läkemedel

Biologiska läkemedel har visat sig vara banbrytande i behandling mot många allvarliga sjukdomar som cancer, ledgångsreumatism, psoriasis och makuladegeneration. Problemet är bara att de är så pass dyra att bara en bråkdel av de som drabbas kan få behandling med dem. Vårt mål är att göra biologiska läkemedel tillgängliga för alla som behöver dem.

Vi strävar efter lägsta möjliga produktionskostnad

Vi baserar utvecklingen av våra biosimilarer på en patenterad plattformsteknologi som kan ge upp till 12 gånger högre produktivitet och därmed upp till 80% lägre produktionskostnad jämfört med standard system i tillverkning av biologiska läkemedel.

Vi bygger en världsledande biosimilarutvecklare

Vi utvecklar idag biosimilarer i behandling mot makuladegeneration (Xlucane™), ledgångsreumatism och psoriasis (BIIB801 ) och cancer (Xdivane™) som adresserar en direkt marknad på över 100 miljarder SEK.

0

Antal anställda

0

Antal patent och patentansökningar

0

Antal biosimilarkandidater under utveckling

Kapitalmarknadsdag 22 september, 2022


Kapitalmarknadsdag 17 maj, 2021


Hemma hos Xbrane Biopharma


Pressmeddelanden

17 jan 2023

STADA och Xbrane erhåller godkännande i Storbritannien för Ximluci® (ranibizumab) biosimilar till referensläkemedlet Lucentis®

15 dec 2022

XBRANE UPPDATERAR OM ANSÖKAN AVSEENDE MARKNADSGODKÄNNANDE TILL FDA FÖR SIN RANIBIZUMAB BIOSIMILARKANDIDAT

11 nov 2022

STADA och Xbrane erhåller EU-godkännande för Ximluci® (ranibizumab) biosimilar till referensläkemedlet Lucentis®

31 okt 2022

Förändrat antal aktier och röster i Xbrane

28 okt 2022

Presentation av Xbrane Biopharmas delårsrapport januari – september 2022 den 28 oktober 2022

28 okt 2022

Xbrane Biopharma publicerar delårsrapport för januari – september 2022

26 okt 2022

Inbjudan till presentation av Xbrane Biopharmas delårsrapport januari – september 2022 den 28 oktober 2022

20 okt 2022

Xbrane Biopharma presenterar valberedning

18 okt 2022

Xbrane Biopharma har genomfört en riktad nyemission och tillförs därigenom cirka 170 miljoner kronor