Xbrane Biopharma AB: Xbrane deltar på Carnegie Nordic HealthCare Day i New York, 5 december

Pressmeddelande
2017-09-21

Xbrane har nöjet att meddela att bolaget kommer delta på Carnegie Nordic Healthcare Day i New York i samarbete med Trout Group, 5 december. Eventet riktar sig till institutionella investerare och kommer att hållas på Davis Polk & Wardwell. 

Konferensen arrangeras av Carnegie Investment Bank, nordens marknadsledande aktör, och Trout Group, ledande IR- och strategirådgivare inom life science. Xbrane är ett av mer än 20 bolag som kommer presentera och hålla 1 x 1 möten. För anmälan för institutioner vänligen kontakta events@carnegie.se

Länk till event: https://ebrdg.com/investor.php/c/carnegienordichealthcareday

Om Xbrane
Xbrane Biopharma är ett bioteknikbolag i kommersiell fas som utvecklar och tillverkar biosimilarer och långtidsverkande injektionsläkemedel. Xbrane har världsledande kompetens inom utveckling av långtidsverkande injektionsläkemedel och en patenterad proteinproduktionsplattform för utveckling av biosimilarer. Xbranes huvudkontor ligger i Solna utanför Stockholm och företaget har forskning- och utvecklingsanläggningar i Sverige och Italien. Xbrane är noterat på Nasdaq First North sedan den 3 februari 2016 under kortnamnet XBRANE och Avanza Bank AB är Xbranes Certified Adviser. För mer information besök gärna www.xbrane.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Åmark, VD
M: +46 (0) 763-093 777
E: martin.amark@xbrane.com

Susanna Helgesen, CFO/IR
M: +46 (0) 708-278 636
E: susanna.helgesen@xbrane.com