Xbrane Biopharma AB utser Dina Jurman, Head of Clinical Affairs, till medlem i ledningsgruppen

Pressmeddelande
2017-10-09


Xbrane Biopharma AB (publ) har utsett Dina Jurman, Head of Clinical Affairs på Xbrane, till medlem i ledningsgruppen. Dina har en magisterexamen i biomedicin från Uppsala Universitet och hennes tidigare tjänster inkluderar Director Clinical Operations på IRW Consulting AB samt Clinical Operations Manager konsult på Amgen Sverige. Dina tillträdde tjänsten den 4 september 2017 och är sedan 9 oktober 2017 en del av Xbranes ledningsgrupp.

Om Xbrane
Xbrane Biopharma är ett bioteknikbolag i kommersiell fas som utvecklar och tillverkar biosimilarer och långtidsverkande injektionsläkemedel. Xbrane har världsledande kompetens inom utveckling av långtidsverkande injektionsläkemedel och en patenterad proteinproduktionsplattform för utveckling av biosimilarer. Xbranes huvudkontor ligger i Solna utanför Stockholm och företaget har forskning- och utvecklingsanläggningar i Sverige och Italien. Xbrane är noterat på Nasdaq First North sedan den 3 februari 2016 under kortnamnet XBRANE och Avanza Bank AB är Xbranes Certified Adviser. För mer information besök gärna www.xbrane.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Åmark, VD
M: +46 (0) 763-093 777
E: martin.amark@xbrane.com

Susanna Helgesen, CFO/IR
M: +46 (0) 708-278 636
E: susanna.helgesen@xbrane.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Xbrane Biopharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 oktober 2017 kl. 20:30.