Xbrane Biopharma: Kommentar till kallelse till extra bolagsstämma

Pressmeddelande
2018-03-16

Xbrane Biopharma: Kommentar till kallelse till extra bolagsstämma
 Xbrane Biopharma kallar härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 3 april 2018 kl. 17.30 i Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A, Stockholm. Anledningen till kallelsen är att Serendipity Group som äger 11,47% av aktierna i Xbrane föreslår val av ny styrelseordförande samt att erbjuda styrelsen att teckna aktier och teckningsoptioner i bolaget. Styrelsen föreslår vidare att även personer i ledningsgruppen som deltagit i tidigare aktiesparprogram erbjuds teckna optioner i bolaget. Aktierna och optionerna förvärvas till marknadsmässiga villkor. Den föreslagna emissionen av aktier och teckningsoptioner beräknas tillföra bolaget ca 3,4 miljoner SEK vid fullteckning. 

Förslaget av ny styrelseordförande i bolaget är Anders Tullgren. Anders Tullgren har över 30 års global erfarenhet från läkemedelsindustrin och har haft olika seniora ledarskapsroller i USA, Tyskland, Frankrike, Storbritannien och Norden. Den senaste rollen som han lämnade 2017 var som President för den Interkontintala regionen hos Bristol Myers Squibb med ett ansvar för över 30 länder, 5000 medarbetare och en omsättning på över 20 miljarder SEK.

Syftet med att erbjuda styrelse och ledningsgrupp att teckna aktier och optioner är att säkerställa ett gemensamt intresse med aktieägarna i bolaget.

"När bolaget successivt börjar etablera försäljning via partners av sina produkter anser jag att det är viktigt att bredda styrelsen med en person med gedigen erfarenhet av försäljning och marknadsföring av läkemedel. Anders har en lång och framgångsrik kommersiellt inriktad karriär bakom sig från läkemedelsbranschen och jag är övertygad om att han skulle komplettera styrelsen på ett utmärkt sätt. Det är glädjande att se styrelsen och i synnerhet att vårt förlag till styrelseordförande gör en substantiell investering i Xbrane vilket visar deras tilltro till bolaget." säger Saeid Esmaeilzadeh, styrelseordförande Xbrane.

Om Xbrane
Xbrane Biopharma är ett bioteknikbolag i kommersiell fas som utvecklar och tillverkar biosimilarer och långtidsverkande injektionsläkemedel. Xbrane har världsledande kompetens inom utveckling av långtidsverkande injektionsläkemedel och en patenterad proteinproduktionsplattform för utveckling av biosimilarer. Xbranes huvudkontor ligger i Solna utanför Stockholm och företaget har forskning- och utvecklingsanläggningar i Sverige och Italien. Xbrane är noterat på Nasdaq First North sedan den 3 februari 2016 under kortnamnet XBRANE och Avanza Bank AB är Xbranes Certified adviser. För mer information besök gärna www.xbrane.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saeid Esmaeilzadeh, Styrelseordförande
M: +46 (0) 70 718 70 61
E: saeid@sdip.se