Xbrane inbjuder till telefonkonferens den 27 februari 2017

Pressmeddelande
2017-02-27

Xbrane inbjuder till telefonkonferens i samband med rapportering av helårsresultatet för 2016. Telefonkonferensen äger rum kl. 11.00 den 27 februari och resultatet publiceras kl. 08.00 samma dag.

Telefonkonferensen beräknas pågå i maximalt en timme och kommer att hållas på svenska. Efter en presentation av företaget av VD Martin Åmark erbjuds möjlighet att ställa frågor.

Datum: 27 februari 2017
Tid: 11.00 (CET)

Telefonnummer:
Sverige: +46(0)8 5033 6539
UK: +44(0)20 3427 1916

Kod: 1653613

Webcast länk: http://edge.media-server.com/m/p/5oq8rvy7

På Xbranes hemsida kommer det att finnas en ljudupptagning för den som vill lyssna på telefonkonferensen i efterhand.

Om Xbrane
Xbrane Biopharma är ett bioteknikbolag i kommersiell fas som utvecklar och tillverkar biosimilarer och långtidsverkande injektionsläkemedel. Xbrane har världsledande kompetens inom utveckling av långtidsverkande injektionsläkemedel och en patenterad proteinproduktionsplattform för utveckling av biosimilarer. Xbranes huvudkontor ligger i Stockholm och företaget har forskning- och utvecklingsanläggningar i Sverige och Italien. Xbrane är noterat på Nasdaq First North sedan den 3 februari 2016 under kortnamnet XBRANE och Avanza Bank AB är Xbranes certified advisor. För mer information besök gärna www.xbrane.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Åmark, VD, Xbrane Biopharma AB
M: +46 (0) 763-093 777
E: martin.amark@xbrane.com