Analytikerbevakning av Xbrane Biopharma

I enlighet med den kommunicerade informationen i vårt tidigare aktieägarbrev, informerar vi om att Xbranes aktie har analyserats av det internationella analyshuset Edison, som har utfärdat en fullständig analys. Edison är ett oberoende investeringsanalysföretag baserat i London, med fler än 100 analytiker som tillhandahåller tjänster till mer än 420 företags- och investeringskunder över hela världen. Analysen kan läsas här: 

http://www.edisoninvestmentresearch.com/research/report/xbrane64494/full

Om Xbrane

Xbrane Biopharma är ett bioteknikbolag i kommersiell fas som utvecklar och tillverkar biosimilarer och långtidsverkande injektionsläkemedel. Xbrane har världsledande kompetens inom utveckling av långtidsverkande injektionsläkemedel och en patenterad proteinproduktionsplattform för utveckling av biosimilarer. Xbranes huvudkontor ligger i Stockholm och företaget har forskning- och utvecklingsanläggningar i Sverige och Italien. Xbrane är noterat på Nasdaq First North sedan den 3 februari 2016 under kortnamnet XBRANE och Avanza Bank AB är Xbranes certified advisor. För mer information besök gärna www.xbrane.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Martin Åmark
VD Xbrane Biopharma
M: +46 (0) 763-093 777
E: martin.amark@xbrane.com