Xbrane Biopharma presenterar vid Vator Securities Unicorn Summit

2016-02-16

Vator Securities Unicorn Summit är en kapitalmarknadsdag med några av de mest intressanta svenska Life Science-bolagen. Eventet anordnas den 9 mars 2016 på IVA i Stockholm, med start klockan 15:00.

Xbrane Biopharma är ett av fem utvalda bolag som ska presentera under eftermiddagen. För presentationen, som börjar klockan 17:45 står Martin Åmark, VD på Xbrane Biopharma. Han kommer bland annat att tala om affären som Xbrane ingått med Helvetic Biopharma för lansering av Xlucane, bolagets ledande biosimilar, i Iran och det bredare arbetet med att etablera partnerskap för försäljning och marknadsföring av de ledande kandidaterna Xlucane och Spherotide på intressanta tillväxtmarknader som Indien, Kina, Ryssland med flera.

Vator Securities har ända sedan starten 2009 framgångsrikt bistått bolag, entreprenörer och investerare inom Life Science-sektorn med finansiell rådgivning. Visionen är att leda arbetet med att skapa ett svenskt supercluster där kunniga investerare finner snabbt växande bolag med potential att bli nästa svenska Unicorn (bolag med över 1 miljard dollar i marknadsvärde) inom Life Science.

Om Xbrane
Xbrane Biopharma är ett bioteknikbolag i kommersiell fas som utvecklar och tillverkar komplex biogenerika. Xbrane har världsledande kompetens inom utveckling av biogenerika för läkemedel med kontrollerad frisättning och en patenterad proteinproduktionsplattform för utveckling av biosimilarer. Målet är att bli en global ledare inom bolagets portfölj av komplexa generika. Xbranes huvudkontor ligger i Stockholm och företaget har forskning- och utvecklingsanläggningar i Sverige och Italien. Xbrane är noterat på Nasdaq First North sedan den 3 februari 2016 under kortnamnet XBRANE. För mer information besök gärna www.xbrane.com.

Om Vator Securities
Vator Securities är en finansiell rådgivare som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i Näringslivsrådet på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA). Vator Securities har sitt säte i Stockholm. Vator Securities corporate finance-avdelning erbjuder finansiell rådgivning till snabbväxande bolag. Vator Securities erbjuder även kapitalförvaltning till kunder med en finansiell portfölj som i regel överstiger 5 miljoner kronor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Åmark, CEO, Xbrane Biopharma AB
M: +46 (0) 763-093 777
E: martin.amark@xbrane.com