Veckans Affärer Finans: “Därför ska du teckna Xbrane”

va finans 160114

““Xbrane skiljer sig från många noterade biopharmabolag. De har kommit långt i utvecklingen av sin läkemedelsportfölj, de har en färdig produktionsanläggning och ett säkrat distributionsavtal redan innan notering vilket gör caset mycket intressant. Vidare är den kliniska risken väldigt begränsad”, säger en analytiker från Analyst Group.

5 anledningar att investera i Xbrane enligt Analyst Group:

  • Skalbar produktion och intressant positionering mot generika
  • Stor befintlig läkemedelsportfölj med bevisad efterfrågan
  • Kompetent ledning och styrelse
  • Exponering mot tillväxtmarknader och inom några år även mogna marknader
  • Kort time-to-market jämfört med många andra biopharmabolag och begränsad klinisk risk”

Läs analysen i sin helhet

Kort om Xbrane Biopharma

Xbrane Biopharma är ett bioteknikbolag i kommersiell fas som utvecklar och tillverkar komplex biogenerika inom två huvudsakliga segment; generika på läkemedel med kontrollerad frisättning och generika på biologiska läkemedel, så kallade biosimilarer. Xbrane har en portfölj om totalt åtta potentiella kandidater inom dessa segment och adresserar en marknad där försäljningen av originalläkemedlen uppgår till cirka 95 miljarder SEK.

Xbrane Biopharma genomför en nyemission med en efterföljande notering på Nasdaq First North i Stockholm.

Erbjudandet om teckning av aktier omfattar 2 360 000 aktier i Bolaget (ISIN SE0005795028) och riktar sig till allmänheten i Sverige, inklusive nuvarande aktieägare, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Inga befintliga aktier erbjuds. Vid full teckning tillförs Bolaget cirka 100 MSEK före emissionskostnader. Utfallet av Erbjudandet förväntas offentliggöras genom pressmeddelande omkring den 21 januari 2016.

Åtaganden om anmälan om teckning samt garantiåtaganden
Xbrane har från ett antal existerande och externa investerare erhållit teckningsförbindelser om cirka 62 MSEK motsvarande cirka 62 procent av Erbjudandet samt garantiåtaganden om cirka 38 MSEK. De emissionsgarantier som har lämnats kan endast tas i anspråk vid bristande teckning i Erbjudandet.

ANMÄLAN VIA AVANZAS OCH NORDNETS INTERNETTJÄNSTER

Den som är depåkund hos Avanza ska anmäla sig via Avanzas internettjänst under perioden 7 januari 2016 till och med klockan 17:00 den 21 januari 2016.

Den som är depåkund hos Nordnet ska anmäla sig via Nordnets internettjänst under perioden 7 januari 2016 till och med den 21 januari 2016.

Teckna aktier via Nordnet
Teckna aktier via Avanza

Dokument för nedladdning

Xbranes VD intervjuas i Analysguiden

Analysguiden_160111

Xbranes VD Martin Åmark intervjuas av Aktiespararna gällande bolagets kommande notering på First North och den stundande nyemissionen.

Ur intervjun i Analysguiden:

”Det är nu marknaden för komplexa generikaläkemedel öppnas upp och det på grund av att vi står inför otroliga patentutgångar. Läkemedel med försäljning på uppemot 1 000 miljarder SEK kommer att förlora sitt patentskydd under kommande tioårsperiod. Detta är en marknad vi vill adressera, men för att göra det behöver vi kapital och vi måste agera snabbt. Därför har vi valt att gå in på First North”, säger Xbranes VD Martin Åmark.

Klicka här för att se hela intervjun

“Enormt behov av generika”

Aktiespararen_20160115

Aktiespararna intervjuar Xbranes Vd Martin Åmark inför börsnotering på Nasdaq First North.  

Ur intervjun på Aktiespararna:

“Xbrane Biopharma planerar att i början av 2017 lansera sin första produkt, Spherotide, i Iran i samarbete med bioteknikbolaget Pooyesh Darou. Målet är att lansera produkten på ett flertal tillväxtmarknader som Ryssland, Sydostasien, Latinamerika och Indien under samma år. I Europa och USA är målet en lansering under 2018.

”Vi ser att det finns ett enormt behov i tillväxtländer där det råder hög efterfrågan på livskritiska generika eftersom originalläkemedlen är för dyra för stora delar av befolkningen. Vi kommer därför kontinuerligt att introducera nya komplexa generika i tillväxtländer, säger Martin Åmark.”, säger Xbranes VD Martin Åmark.”

Klicka här för att läsa hela intervjun

Xbrane i VD-intervju på Stockpicker

Stockpicker_150113

Xbranes VD Martin Åmark intervjuas av Stockpicker med anledning av pågående nyemission inför notering på Nasdaq First North. 

Ur intervjun i Stockpicker:

”Eftersom Xbrane uteslutande arbetar med komplexa, eller svårtillverkade, generikaläkemedel är konkurrenssituationen helt annorlunda jämfört med marknaden för mer lättillverkade läkemedel baserade på syntetiskt tillverkade småmolekyler. Ser vi till de närmaste tio åren kommer komplexa läkemedel med försäljning på över 1000 miljarder kronor att tappa sitt patentskydd. Detta öppnar upp en gigantisk marknad för komplexa generika på redan etablerade marknader där kostnadstryck från de som finansierar sjukvårdsystemet kommer att vara starkt bidragande till en ökad penetration”, säger Xbranes VD Martin Åmark.

Klicka här för att läsa hela intervjun

ERBJUDANDET I KORTHET

Antal aktier i Erbjudandet
2 360 000

Teckningskurs
42,50 SEK per aktie

Värdering (pre-money): 95 MSEK

PRELIMINÄR TIDSPLAN

Anmälningsperiod
7-21 januari 2016

Besked om tilldelning
22 januari 2016

Likviddag
27 januari 2016

Beräknad första dag för handel
3 februari 2016

ROADSHOW
STOCKHOLM OCH GÖTEBORG

Stockholm
Januari 12, 17.30 IVA
Januari 14, 17.30 IVA
Januari 18, 17.30 IVA

Göteborg
Januari 13, 17.00 Elits Hotel

För mer information och anmälan vänligen klicka här…