INVESTOR RELATIONS

Under ”Investor relations” we present current financial information such as regular share information,  financial reports, press releases etc.

Xbrane Biopharma is striving for a high quality in the presented content and our ambition is to have an transparent and open approach towards investors and media.

Contact
Investor Relations

Martin Åmark, CEO/IR
+46 (0) 763 09 37 77
martin.amark@xbrane.com

Interviews and media exposure


XBRANE FEATURED ON EDISON TV

xbrane edison 2016Xbrane Biopharma is featured on Edison TV, published by the investment intelligence firm Edison. Click on the image to see the full interview with Xbrane CEO Martin Åmark.

XBRANE FEATURED IN PODCAST FROM VATOR SECURITIES

vator podcast xbraneXbrane CEO Martin Åmark and chairman Saeid Esmaeilzadeh are interviewed in the latest podcast episode from Vator Securities.

XBRANE I AKTIESPARARNAS ANALYSGUIDEN

Analysguiden_160111

Det är nu marknaden för komplexa generikaläkemedel öppnas upp. Läkemedel med försäljning på uppemot 1 000 miljarder SEK kommer att förlora sitt patentskydd under kommande tioårsperiod. Detta är en marknad vi vill adressera”, säger Xbranes VD Martin Åmark.

“ENORMT BEHOV AV GENERIKA”

Aktiespararen_20160115

“Vi ser att det finns ett enormt behov i tillväxtländer där det råder hög efterfrågan på livskritiska generika eftersom originalläkemedlen är för dyra för stora delar av befolkningen. Vi kommer därför kontinuerligt att introducera nya komplexa generika i tillväxtländer”, säger Martin Åmark.

XBRANE I VD-INTERVJU PÅ STOCKPICKER

Stockpicker_150113

“Eftersom Xbrane uteslutande arbetar med komplexa, eller svårtillverkade, generikaläkemedel är konkurrenssituationen helt annorlunda jämfört med marknaden för mer lättillverkade läkemedel baserade på syntetiskt tillverkade småmolekyler”, säger Xbranes VD Martin Åmark.