Latest News

 • Xbrane Biopharma tillkännager resultat från in-vivo studie som påvisar ekvivalent tolerabilitet och farmakokinetisk profil för Xlucane jämfört med Lucentis®

  Read more >>
 • Xbrane Biopharma announces results of in-vivo study showing equivalent tolerability and pharmacokinetic profile of Xlucane compared to Lucentis®

  Read more >>
 • Xbrane Biopharma uppdaterar kring produktportföljen med ett nytt fullt strategiskt fokus på biosimilarer

  Read more >>
 • Xbrane Biopharma announces product portfolio update with a new full strategic focus on biosimilars

  Read more >>
 • Xbrane Biopharma publicerar kvartalsrapport för april - juni 2018

  Read more >>
News & Events >>