Latest News

 • Xbrane Biopharmas klargör information gällande avsiktsförklaring med CR Pharma avseende Xlucane

  Read more >>
 • Xbrane Biopharma clarifies information regarding letter of intent with CR Pharma considering Xlucane

  Read more >>
 • Serendipity Ixora föreslår utdelning av aktieinnehavet i Xbrane till sina aktieägare varefter Serendipity Group blir största aktieägare i Xbrane om utdelningen verkställs

  Read more >>
 • Serendipity Ixora proposes distribution of its Xbrane shares to its shareholders, after which Serendipity Group becomes the largest shareholder in Xbrane if the distribution is executed

  Read more >>
 • Xbrane Biopharmas huvudägare Serendipity Group ställer ut en kreditfacilitet på 50 MSEK till bolaget

  Read more >>
News & Events >>

Events

 • J.P. Morgan 35th Annual Healthcare Conference, January 9-12

  Read more >>